axel maldonado avocat
5.0
axel maldonado avocat 5.0
Mélissa Thoreau
29 mai, 2020, 4:26
Ce site est fermé temporairement

L’agence de Communication Digitale Bforbiz est en charge de ce site internet.
Pour gérer le suivi de votre site, connectez vous à votre Espace Client.

01 83 61 61 91

Objet de votre demande

Informations personnelles

  • Droit pénal
  • Droit des obligations
Vous appréciez, partagez !
Axel Maldonado Phone01 83 61 61 91
Adresse10 rue de la Pépinière
75008 Paris

Svensk Lag

Advokat Mia Joleby har en flerårig bred juridisk bakgrund från att ha arbetat på flera advokatbyråer, såväl affärsjuridiska som humanjuridiska.
 
Som advokat arbetar advokat Mia Joleby med vårdnads- och brottmål som särskild företrädare för barn, målsägandebiträde och offentlig försvarare.
Advokat Mia Joleby åtar sig även föreläsningsuppdrag. Sexualmål, hedersrelaterad brottslighet, kopplerimål, vårdnad, boende, umgängesrätt, LVU-mål och internationell privaträtt ingår i advokat Mia Jolebys juridiska kärnkompetens.
 
Advokat Mia Joleby företräder även klienter som misstänks för brott, eller har utsatts för brott, utomlands och samarbetar då med advokat Axel Maldonado, verksam i Paris och i Nice.
 
För mer information avseende advokat Mia Joleby vänligen se www.voxadvokater.se